Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

ETIKAI BEJELENTÉS / KIVIZSGÁLÁSI KÉRELEM

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Etikai Bizottság ülése

Az etikai eljárási szabályzat

(Az Etikai Kódex bejelentéssel kapcsolatos részlete)

Etikai eljárás megindítása: etikai eljárás hivatalból, bejelentés, vizsgálati kérelem alapján indul.

Etikai bejelentésre jogosult: etikai sérelmet észlelő bármely magánszemély vagy szervezet.

Elévülési idő: az etikai vétség bejelentése a tudomásszerzéstől 3 hónapig lehetséges.

Etikai bejelentés módja: az MHPE-hez beérkezett és az Etikai Bizottsághoz továbbított vagy közvetlenül az Etikai Bizottsághoz érkezett írásos (elektronikus vagy papíralapú formában történő) bejelentés, kivizsgálási kérelem alapján vagy az MHPE közgyűlésén megfogalmazott, jegyzőkönyvben rögzített és Etikai Bizottsághoz továbbított felkérés alapján indítható.

A bejelentés kötelező tartalmai:
  • A bejelentő azonosításra alkalmas adatai, elérhetősége.
  • Az etikai sérelem (eset) részletes leírása, a sérült etikai előírás meghatározása.
  • Az esetben résztvevők (személy, szervezet) azonosításra alkalmas adatai.
  • Az eset észlelésének időpontja.
  • Történt-e az esettel kapcsolatban vagy annak orvoslására valamilyen intézkedés, és ha igen, annak leírása.

Az etikai eljárás lefolytatásának menete: az Etikai Bizottság az eset kivizsgálását a bejelentéstől számított 15 napon belül megkezdi, és az etikai eljárást 60 napon belül lezárja.

Az eljárás megindításáról az Etikai Bizottság hivatalosan értesíti az esetben érintetteket, egyesület elnökségét.

* A bejelentéshez nélkülözhetetlen adatok!

A bejelentő adatai
A bejelentés

Az érdemi vizsgálat érdekében kérjük, hogy a bejelentés megírásakor a fent leírt kötelező tartalmi elemeket vegye figyelembe!

Fájl / fájlok csatolása

A legnagyobb fájlméret 1 MB. Feltölthető fájlformátumok: word, pdf, jpg.