Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDEZVÉNYEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Az Európai Palliatív Ellátás Napja

2023. június 15.

Örömmel tájékoztatjuk az első Európai Palliatív Ellátás Napjáról, melyet az EAPC 2023 június 15-én ünnepel.

A palliatív ellátás emberi jog, erkölcsi kötelesség és globális etikai felelősség. A palliatív ellátás minden korosztály számára (a prenatális palliatív ellátástól egészen az időskorig) nemcsak az életvégi, hanem minden életszakaszra vonatkozóan, minden betegségre tekintettel értelmezendő. A palliatív ellátás teljeskörű értékelés alkalmazásával holisztikus megközelítést képvisel az életet korlátozó, vagy életveszélyes állapotokkal élő emberek fizikai, lelki és pszichoszociális szükségleteinek kielégítése kapcsán. A palliatív ellátást ideális esetben egy multidiszciplináris team biztosítja, melynek célja az emberek életminőségének fenntartása, illetve javítása.

Az Európai Palliatív Ellátás Napja lehetőséget biztosít rá, hogy bemutassuk az EAPC - Európai Palliatív Szövetség tagegyesületi hálózatának erejét és egységét, valamint felhívjuk a figyelmet a palliatív ellátás fontosságára. A kampány konkrét céljai a következők:
- A palliatív ellátás alapvető fontosságának hangsúlyozása az általános egészségbiztosításban az európai nyilvánosság, szakmai közösség és politikai döntéshozók körében.
- A palliatív ellátással kapcsolatos magasabb szintű egészségértés támogatása az európai nyilvánosság, a betegek, a szakmai közösség és a politikai döntéshozók körében.

EPCD logó 2023.

Palliatív ellátás Európában:
Az EAPC Atlas of Palliative Care in Europe (elérhető itt A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt) szerint becslések szerint évente 4,4 millió embernek lesz szüksége palliatív ellátásra. A népesség öregedésével és a nem fertőző betegségek terhének növekedésével a palliatív ellátás iránti igény is nőni fog. 2014-ben az Egészségügyi Világszervezet kijelentette, hogy a palliatív ellátás az egészségügyi rendszerek erkölcsi kötelessége, és az egyetemes egészségügyi lefedettség részeként integrálni kell az egészségügyi ellátás minden szintjébe (WHA 67.19).

Sajnos a szolgáltatások nyújtásában és az azokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek miatt sokan nem fognak tudni hozzáférni az ellátáshoz, illetve részesülni abban. Ezek az egyenlőtlenségek megelőzhető és megoldatlan szenvedést, illetve életminőség-romlást eredményeznek az életet korlátozó állapotokban, például daganatos és egyéb, nem fertőző betegségekben szenvedő betegek számára. Az adatok azt is mutatják, hogy Európa-szerte óriási eltérések vannak a palliatív ellátás nyújtása, minősége és az egészségügyi szolgáltatásokba való integrálása terén. Az eredmények arra utalnak, hogy sok európai országban a palliatív ellátás nem szerepel a nemzeti politikában. Emellett továbbra is fennállnak problémák a palliatív ellátásban használt alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében, beleértve a fájdalom és más kínzó tünetek kezelésére szolgáló erős opioidokat. A tudatosságra és a szolgáltatás minőségére hatást gyakorló másik kihívás az, hogy a palliatív ellátással kapcsolatos oktatás és képzés nem szerepel rutinszerűen az egészségügyi dolgozók oktatási és képzési programjaiban. Ezek az egyenlőtlenségek azt is jelentik, hogy Európában, az életet korlátozó betegséggel élő, kiszolgáltatott emberek, valamint családjaik megelőzhető és megoldatlan szenvedést élnek át.

Az Európai Palliatív Ellátás Napján törekvésünk, hogy egyesítsük tagjainkat és az európai közösséget, hogy osztozhassanak víziónkban:
„Egy hang, egy jövőkép: egy olyan, megelőzhető szenvedés nélküli világ, ahol az életet veszélyeztető betegségben szenvedők és családjaik időben hozzáférhetnek az egészségügyi rendszer szerves részét képező, magas színvonalú palliatív ellátáshoz.”

Forrás: eapcnet.eu A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt