Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDEZVÉNYEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Beszámoló a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület IX. Kongresszusának Gyógytornász Fórumáról

Nyíregyháza, 2010. május 21.

A Kongresszus fakultatív programjaként került megrendezésre a hospice területen dolgozó gyógytornászok meghívásával a Gyógytornász Fórum.

Hazánkban a hospice-palliatív terület az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, az ellátásban dolgozó gyógytornászok száma 5 év alatt 7-ről 10%-ra emelkedett, jelenleg a hospice ellátásban regisztráltan 100 gyógytornász vesz részt. A hospice ellátókat tömörítő nemzetközi szervezet, az EAPC, melyhez az MHPE is csatlakozott, kiemelt feladatának tekinti a fizioterapeuták összefogását, munkájuk meg- és elismertetését a társszakmák között, szakmai együttműködésük segítését. Ferdinandy Nóra a Magyar Hospice Alapítvány gyógytornásza tagja a Nemzetközi Fizioterápiás Munkacsoportnak. Mindez közrejátszott abban, hogy a Kongresszus fakultatív programjaként került megrendezésre a Gyógytornász/Fizioterapeuta Fórum.

Bevezetésként Schaffer Judit és Ferdinandy Nóra összefoglaló prezentációt mutatott be a hospice-ban való gyógytornászi munka szakmai minimumfeltételeiről, a palliatív gyógytornászi tevékenységek összefoglalásáról, az eddig lezajlott, ill. a jövőben megrendezésre kerülő fizioterápiás szakmai programokról.

Kezdeményezték a belföldi kollegák szakmai összefogását, a nemzetközi fizioterapeutákkal való együttműködését. Ezután a gyógytornász kollegák egyesével bemutatkoztak és elmondták milyen területen dolgoznak, s kitértek az ott jelentkező problémákra.

A rendezvény 18 fő részvételével zajlott, melyből 13 fő gyógytornász, 5 fő orvos, szakápoló és önkéntes volt.
Jövőre vonatkozó feladatként közösen megjelöltük az alábbiakat:

  1. A palliatív területen végezhető gyógytornászi munkának a team-mel való megismertetése.
  2. Írásos szakmai anyagok készítése és hozzáférhetővé tétele a palliatív területen végezhető gyógytornászi tevékenységekről.
  3. A hazánkban jelenleg működő nyirok ödéma kezelési tanfolyamok szakmai felülvizsgálata és annak meghatározása, hogy ezek közül melyik alkalmas a terminális állapotú betegek kezelésére.
  4. A palliatív területen dolgozó hazai gyógytornászok szakmai összefogása.
  5. Internetes adatbázis és azon keresztül szakmai, tanácsadási és információs rendszer kiépítése.
  6. Kapcsolattartás a nemzetközi palliatív fizioterápiás szakmai csoporttal.

Ferdinandy Nóra és Schaffer Judit vállalta a feladatok koordinálását.

Várjuk a területen dolgozó, illetve a hospice ellátás iránt érdeklődő kollegák jelentkezését az Egyesület címén: iroda@hospice.hu Kérjük, hogy a Gyógytornász szakmai csoportba való jelentkezéskor, mely a HoPaFiT (Hospice-Palliatív Fizioterapeuták) nevet kapta, nevetek mellett az e-mail cím, telefonszám és munkahely megjelölését!

Összeállította: Schaffer Judit
MHPE elnök
és Ferdinandy Nóra
MHA, EAPC Task Force Physiotherapy