Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDEZVÉNYEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Országos hospice értekezlet a hospice ellátás szakmai továbbfejlesztésének és finanszírozásának aktuális kérdéseiről

2009. április 24.

A Magyar Hospice Palliatív Egyesület 2009. április 24-én országos hospice értekezletet szervezett a tavalyi novemberi tanácskozás folytatásaként. A rendezvénynek az adott különös aktualitást, hogy 2009. január eleje óta több mint 30 új otthoni hospice szolgáltató kezdte meg betegellátó tevékenységét és számos szakmai és finanszírozási kérdés merült fel. Az országos értekezletre Budapesten, a Platánus Hotelben került sor, 49 hospice ellátó szervezet 90 képviselője volt jelen.

Meghívott vendégeink voltak:

  • Tóth Ibolya főtanácsos, Egészségügyi Minisztérium Egészségpoltikai Főosztály
  • Boldogné Csurik Magdolna osztályvezető, Országos Tisztifőorvosi Hivatal
  • Morvai Tünde és Dr. Gresz Miklós szakreferensek, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Főosztály
  • Nyíri Katalin a STRAPI (Strukturális Alapok Programiroda) munkatársa.

Bevezető előadásában dr. Hegedűs Katalin, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület elnöke ismertette a 2008. évi hospice betegellátás átfogó statisztikai felmérésének adatait ( Összefoglalás a 2008. évi hospice betegellátásról ). Mivel sajnos Tóth Ibolya főtanácsos asszony nem tudott jelen lenni a tanácskozáson, beszámolt arról is, hogy a hospice ellátás szakmai továbbfejlesztése érdekében létrehozott minisztériumi bizottság - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület bevonásával - megkezdte munkáját, amelynek célja a Szakmai irányelvek és Minimumfeltételeinek aktualizálása, az otthoni hospice ellátás tevékenységi kódjainak értelmezése ( Ajánlások az otthoni hospice ellátás elrendelésekor alkalmazott ellátási kódok tartalmi és kompetencia meghatározásaihoz ), végső soron pedig a minősített hospice ellátás szakmai kritériumrendszerének kialakítása.

Boldogné Csurik Magdolna a résztvevők által feltett kérdésekre válaszolva szintén kiemelte a szakmai szabályozás továbbfejlesztésének szükségességét. A jelenlegi helyzetet ismertetve felhívta a figyelmet a decentralizációs folyamat kezdeti időszaka okozta nehézségekre. Biztosította a szolgáltatókat arról, hogy az ÁNTSZ minden segítséget megad a továbbiakban is.

Dr. Gresz Miklós prezentációjában bemutatta a bentfekvő hospice részlegek 2008-as működésének részletes adatait. Felhívta a figyelmet arra, hogy sajnos befagyasztották a bentfekvő hospice részlegek kialakítását, fejlesztését - ami különösen azért jelent nagy problémát, mivel egyébként a krónikus ágyak kialakítása folyamatosan napirenden van, és - tekintettel az otthoni hospice ellátás gyors fejlesztésére - így nagy aránytalanságok fognak kialakulni. Szerinte jelenleg az egyetlen lehetőség a REP-ek tagjait meggyőzni a hospice ágyszám bővítés szükségességéről. Meg kell nézni, hogy vannak kihasználatlan krónikus ágyak olyan helyen, ahol szükséges és lehetséges lenne hospice tevékenységet folytatni. Egy kihasználatlan rehabilitációs ágy hospice ággyá konvertálása ugyanis lényegesen egyszerűbb lenne, mint új ágyak létesítése.

Morvai Tünde részletesen beszámolt az otthoni hospice ellátás finanszírozási adatairól ( Morvai Tünde: Otthoni hospice (pdf) ). A kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy a MEP-ek hospice ellátást ellenőrző szerepére nincs igazán befolyása a Finanszírozási Főosztálynak, valószínűleg a gyors fejlesztés hozta magával azokat az anomáliákat, amelyeket az ellátó szervezetek problémaként jeleznek (pl. megalapozatlan büntetések kiszabása). Ezért a jövőben a Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek mint érdekvédelmi szervezetnek az OEP Ellenőrzési Főosztállyal kell felvennie a kapcsolatot. Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a szolgáltató hospice orvosa adhat javaslatot a háziorvosnak a szolgáltatás elrendelhetőségére.

Nyíri Katalin bemutatta a Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című TAMOP 6.2.4./A európai pályázatot, amelyre március 27. és június 30. között lehet pályáznia a szervezeteknek ( Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézményeknek ).
A prezentációt követő vita során két fő kérdés merült fel a potenciális pályázók részéről:

  1. Vajon az otthoni hospice szakellátó szolgálatok is felvehetnek-e az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek közül (pl: pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás, szociális asszisztens) (hiszen a hospice ellátás lényegét éppen az ő foglalkoztatásuk jelenti).
  2. Mivel a pályázó csak közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző intézmény lehet, nem számít-e kettős finanszírozásnak, ha az otthoni szakápolásba illetve otthoni hospice ellátásba felvett szakember az OEP jelentések alapján és a pályázatból is kap pénzt.
Nyíri Katalin megígérte, hogy hamarosan választ adnak a felmerült kérdésekre.

Az értekezletet minden résztvevő nagyon hasznosnak ítélte és ismét bebizonyosodott, hogy nagy szükség van az ilyen jellegű fórumokra.

Dr. Hegedűs Katalin
a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület elnöke