Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDEZVÉNYEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Az EAPC budapesti kongresszusának médiaértékelése

2007. május 18. - július 3.

VM.komm logó

A médiaelemzés során vizsgált megjelenések ideje a 2007. május 18. és július 3. közötti időszak.

A kommunikáció célja az Európai Palliatív Ellátási Szövetség (EAPC) 10. kongresszusa apropóján a hospice és palliatív ellátás megismertetése, népszerűsítése.

A vizsgált időszak alatt összesen 53 megjelenést regisztráltunk.

A megjelenések megoszlása médiafajták szerint:

Print: 9 db
Online: 38 db
Hírügynökség: 3 db
Rádió: 1 db
TV: 2 db

EAPC VM.komm 1

A megjelenések megoszlása alapján elmondható, hogy minden médiaszegmens elérése sikeresen megtörtént. Feltehetően további rádiók is foglakoztak rövid hírekben a témával, azonban azok bizonyított visszakereshetősége hiányában nem kerültek be a jelen figyelésbe. Az online médiumok az egészségügyi médiában megszokott módon felülreprezentáltak - igen sok egészségügyi témával foglakozó honlap és portál található -, illetve több nemzetközi megjelenést is dokumentáltunk, amik szintén az online világban jelentek meg.
Fontos kiemelni, hogy az országos terjesztésű Metró újság kétszer is foglalkozott az üggyel, valamint a legnagyobb nézettségű híradó, az RTL Klub Híradó is készített riportot a témában. Mindemellett a hosszabb átfutási idejű szakmai lapokban további megjelenések várhatóak.

Szakértők megszólaltatása

A témában a legtöbbet szerepelt megszólaló - az előzetesen megállapított stratégiának megfelelően - Dr. Hegedűs Katalin, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület elnöke volt. Interjút adott az MTI-nek, az RTL Klubnak és számos online oldalnak is. Több helyen ezekre az interjúkra alapozva dolgozták fel a témát.
Mindezek mellett Muszbek Katalint is több alakalommal megszólaltatták, a Pester Lloyd például vele készített hosszabb beszélgetést.

Megjelenések terjedelme

A megjelenések nagyobb része, több mint 70 százaléka volt hosszabb terjedelmű, a témával mélyebben és részletesebben foglalkozó. Ez az átlagnál magasabb arány mutatja, hogy sikerült az újságírók érdeklődését felkelteni, illetve a hosszabb publikációkhoz elegendő információt kínálni. Kiemelendő, hogy az egyébként szűkszavúnak tartott nyomtatott napilapok kifejezetten nagy terjedelemben foglalkoztak a témával. A rövidebb terjedelmű cikkek célja elsősorban a figyelemfelkeltés volt.

EAPC VM.komm 2

A megjelenések hangneme

A mellékelt ábra azt szemlélteti, hogy az egyes megjelenések a témát milyen hangvételben dolgozták fel. Az adatok alapján megállapítható, hogy a megjelenések döntő többsége (88%) pozitív hangvételű volt, a témával részletesebben foglalkozott, kiemelve annak fontosságát.
A semleges hangvételű megjelenésekre elsősorban a tárgyilagos megközelítés és a rövid terjedelem volt jellemző. Negatív hangvételű megjelenés a témában egyáltalán nem volt.

EAPC VM.komm 3

Az üzenet beazonosíthatósága

A megjelenések jelentős többségében (91%!) bemutatásra került a palliatív ellátás, illetve annak jelenlegi problémái. A megjelenések 68 százaléka foglalkozott az európai kongresszus tényével. Ez az eredmény jelzi, hogy a kommunikáció sikeres volt, mivel a palliatív ellátás bemutatása egyértelműen megjelent majd minden üzenetben, ráadásul összességében a kongresszus említésénél magasabb arányban.
Az összes megjelenés 30 százaléka mutatta be az EPIC európai felmérésének eredményét, illetve 26 százaléka mutatta be részletesen is a Budapest Commitments programot. E témák említésének aránya (az összes megjelenés több mint egynegyede) jelzi, hogy ezzel is sikerült a média érdeklődését felkelteni.

EAPC VM.komm 4

A megjelenések vizsgálata során nem találtunk összefüggést a megjelentetett témák és a témával foglalkozó médiumok között, a palliatív ellátás megismertetése sokak érdeke volt.

Eredmények számokban

Az elemzésben vizsgált megjelenések bruttó elérése 7.241.837 fő, azaz potenciálisan ennyi médiafogyasztó találkozhatott a kommunikált témákkal. Ez a szám a keresztolvasottságok figyelembe véve csökken, azonban tekintettel a megjelenés protfólióra, elmondható, hogy a magyar társadalom jelentős része találkozott a palliatív ellátás témájával.

A pr-munka segítségével elért megjelenések reklámegyenértéke (AVE) 23.228.350 Ft + ÁFA, azaz a megjelenések hatása egy közel 24 millió forintos reklámkampányéval egyenértékű.
Véleményünk szerint e két adat által mutatott eredmények összhangban vannak az előzetesen elvárható eredményekkel.

Összegzés

A szakmai kongresszushoz kapcsolódó kommunikációs kampány eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a teljes médiafogyasztó magyar lakosság több mint a háromnegyede biztos találkozott a témával. A szakmai találkozó tényével, és a kutatási eredményekkel a pr-munkának köszönhetően nem csak az egészségügyi szaklapok, hanem a laikus médiumok is szívesen foglalkoztak itthon és külföldön egyaránt, ami nagyban segítette az egyik eredeti célkitűzést, a palliatív ellátás bemutatását és széles körben való megismertetését.

VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda