Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

SZAKDOLGOZÓ KÉPZÉSEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Hospice-palliatív alaptanfolyam

MHPE - ETI, Budapest
2007. augusztus 27 - 31.

Központi továbbképzési program
(Készült a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület programjainak felhasználásával, 2007)

A továbbképzés célja:
A haldokló betegek hopice-palliatív szellemű ellátásával kapcsolatos ismeretek elmélyítése az egészségügyi szakdolgozók körében

A továbbképzés célcsoportja:
Azok az egészségügyi szakdolgozók akik a mindennapi munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek a haldoklókkal

A továbbképzésen való részvétel feltételei:
 1. Iskolai végzettség: nyolc általános
 2. Szakmai végzettség: a továbbképzés célcsoportjainak megfelelő szakmai végzettség
 3. A hallgatói létszám: 30 fő

Helyszín:
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
1085 Budapest Horánszky u. 15. és 24.

A továbbképzés nyilvántartási száma: 22259-1/2007

A továbbképzés pontértéke: 40 pont

Ajánlott irodalom: A hospice ellátás alapjai I. és II. (ETI Továbbképzési Füzetek, 70 és 71.)

Egyéb ajánlott irodalom:

 1. Dr. Hegedűs Katalin: A hospice ellátás alapjai. Bp. 2006. ETI
 2. Dr. Hegedűs Katalin (szerk.): A hospice ellátás területi és minőségi fejlesztése. Bp. 2005. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
 3. Dr. Hegedűs Katalin: Hospice alapismeretek. Bp. 1999. SOTE
 4. Dr. Pilling János: Segítség a gyászban. Bp. 2001. Magyar Hospice Egyesület.
 5. Dr. Pilling János: A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. Bp. 1999. SOTE
 6. Dr. Pilling János: A halál és a gyász pszichológiája. Bp. 1999. SOTE
 7. Dr. Ruzsa Ágnes : Palliatív terápiás alapismeretek. Bp. 1999. SOTE
 8. Németh Erzsébet: Kommunikáció. Budapest, 1999. SOTE
 9. Lévay Ádámné: Súlyos betegek mozgásterápiája. 2. kiad. Bp. 2001. Magyar Hospice Egyesület
 10. Debrecenyi Károly István: A spiritualitás mint híd. Lelkiség a hospice-ban. Bp. 1999. Magyar Hospice Egyesület
 11. Cseri Péter (szerk.): Segítségnyújtás a végeken. Bp. 2002. Magyar Hospice Egyesület
 12. A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Szakmai irányelvek. Bp. 2002. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

További irodalom: hospice.hu/kiadvanyok

Jelentkezés: Juhász Éva (ETI)
telefon: (06-1) 411-1144, (06-1) 411-3763
e-mail: juhasz.eva@eti.hu

Letölthető mellékletek:
Jelentkezési lap (pdf)
A továbbképzés órarendje (pdf)