Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

TÖRVÉNYEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

2013. évi CCXLIV. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

hatályos 2013. december 24-től

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § (3) Az Ehi. 6. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:]

e) az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók adatai:
...

2. § Az Ehi. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

2014. január 1-jén lép hatályba

6/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 108/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személyt vagy szervezetet, valamint az Eütev. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személyt vagy szervezetet – annak bejelentése alapján – hatósági nyilvántartásba veszi. ...

5. § Az Ehi. a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:

2014. január 1-jén lép hatályba

15/A. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6/A. § szerinti bejelentést első alkalommal 2014. július 1-jéig kell megtenni.

15/B. § A Módtv.-vel megállapított 6. § (4) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az egészségügyi szolgáltatóknak első alkalommal 2014. július 1-jéig kell bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv részére.

2013. évi CCXLIV. törvény A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt