Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDELETEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

507/2017. (XII.29.) Korm.rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

hatályos 2018. január 1-től

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § A 217/1997. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A biztosítottat

a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra saját vagy kezelőorvosi kezdeményezésre a háziorvos,

b) ...

utalhatja be.”

507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt