Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDELETEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

464/2016. (XII.23.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

hatályos 2016. december 24-től

19. § A 337/2008. Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén]

Az otthoni szakápolás finanszírozása - vizitdíj - alapdíja nőtt:

10. § h) 35. § (13) bekezdésében a "3380" szövegrész helyébe a "3700" szöveg,

464/2016. (XII.23.) Korm.rendelet (pdf)