Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDELETEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

520/2013. (XII.30.) Korm.rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

hatályos 2014. január 1-től

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet módosítása

25. § (2) A Műkr. 2. § (1) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

n) személyes közreműködő: a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;

o) személyes közreműködés: az Eütv. 108/A. §-a szerinti, hatósági nyilvántartásba vétel alapján történő egészségügyi szolgáltatásnyújtás.

520/2013. (XII.30.) Korm.rendelet A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt