Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDELETEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

325/2011. (XII.28.) Korm.rendelet · Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

23. § hatályos 2012. január 1-től

23. § A Kr. (43/1999. (III.3.) Korm. rendelet) 35 § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(9) A finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 6 vizit, szakirányú terápiás szolgáltatás esetén napi 6 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan csökkentett kapacitás köthető le. A finanszírozási szerződésben a lekötött rehabilitációs tevékenységek arányának el kell érnie legalább a vizitszámok 30%-át, de nem haladhatja meg az 50%-át, a szakápolási tevékenységek arányának el kell érnie legalább a vizitszámok 50%-át, de nem haladhatja meg a 70%-át.

Ennek a munkaidőkapacitásra vonatkozó része érinti a hospice otthoni ellátást, a %-os megosztás a szakápolásra vonatkozik.