Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

HOSPICE HÍREK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatók átlagfinanszírozásával kapcsolatosan

NEAK
2020. április 3.

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától a NEAK a koronavírus (COVID 19) járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig az alábbi módszertan alkalmazásával állapítja meg a finanszírozás mértékét.

2020. májustól kezdődően a NEAK a finanszírozás mértékét részben átlagfinanszírozással határozza meg a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint, azaz a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására kerül sor.

Az egészségügyi szolgáltatók átlagfinanszírozásának meghatározása során a Célelőirányzatok jogcímből, továbbá a Működési költségelőleg, a Várólista csökkentés, az Extrafinanszírozás, a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás, a Speciális finanszírozású szakellátás előirányzatok terhére történő kifizetések nem kerültek figyelembe vételre.

Ez utóbbi esetekben a finanszírozás továbbra is az általános szabályok szerint fog történni, azok kifizetése a normál szabályok szerinti módon, az átlagfinanszírozási díj felett történik.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érinti az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit. A szolgáltatóknak valamennyi (teljesítmény és egyéb) jelentési kötelezettségét teljesíteniük kell. A veszélyhelyzet megszűnését követően a teljesítményjelentések vonatkozásában az adathiány pótlására, hibás adat javítására nyitva álló - e rendeletben megállapított - határidők újrakezdődnek.

Az átlagfinanszírozásra vonatkozó valamennyi utólagos elszámolás a mindenkor hatályos jogszabály szerint fog történni. Azzal a szolgáltatóval, amellyel a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződése bármilyen valamilyen jogcímen a veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnik, az elszámolás során az 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerinti finanszírozás nem vehető figyelembe, arra az általános elszámolási szabályok az irányadóak.

(Célelőirányzatok jogcím tartalmazza: Méltányossági alapon történő térítések, Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj, Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása, Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata, Egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelése, Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése, Fiatal szakorvosok támogatása)

Az átlagfinanszírozás azt a célt is szolgálja, hogy az egészségügyi szolgáltatók, a veszélyhelyzet ideje alatt is biztonsággal működhessenek és a hozzájuk forduló betegek rendelkezésére álljanak a készenléti ellátás szabályainak megfelelően. Tehát ha a konkrét betegellátás - a járványügyi helyzet miatt - nem is lehetséges, tájékoztassák és tanácsokkal lássák el a hozzájuk forduló nem akut problémával jelentkező betegeket.

Az átlagfinanszírozás mértékéről a NEAK az egészségügyi szolgáltatókat értesíti.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt