Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

HOSPICE HÍREK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Etikai Kódex és eljárási szabályzat

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Budapest
2019. április 12.

Kedves Szolgálatvezető Kollegák!

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2019.április 12-i közgyűlésén elfogadta és hatályba léptette szervezeti Etikai Kódexét, amely a mellékletben található.
Kérjük, 2019. május 31-ig az alábbi feltételek szerint jelöljetek Etikai Bizottságunkba tagokat, akiket a feladatra alkalmasnak gondoltok.

Etikai Bizottság felállítása: jelölés, felkérés vagy választás útján történik.
Tagjainak száma 5 fő ( köztük minimum egy fő egy tagszervezet tagja, egy etikai szakértő és egy jogász)
Összeférhetetlenség: Az Etikai Bizottságnak (EB) nem lehet tagja, aki az MHPE-ben vagy más civil szervezetben vezető tisztséget vagy bizottsági tagságot tölt be. Az etikai bizottságon belül nem dolgozhat olyan vállalkozó, beszállító vagy családtag, aki a szervezet pénzügyi helyzetét befolyásolhatja, akinek a tagszervezeti alá- vagy fölérendelt munkaköre a döntésben befolyásoló tényező lehet, akinek tagszervezeti érdekei részrehajlásra adhatnak okot.

A jelölést rövid bemutatással és a jelölt telefonos és e-mail elérhetőségének megadásával küldjétek el a schaffer@hospice.hu címre.

Köszönettel:
Schaffer Judit
alelnök
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
a hazai hospice szolgálatok közössége
1089 Budapest, Orczy út 6.
Tel: +36 20 932 4648
schaffer@hospice.hu

Melléklet: Etikai Kódex és eljárási szabályzat (pdf)