Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

HOSPICE HÍREK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Lukács Miklós · Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza (ápolási igazgató)

Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány (hospice szakápoló és koordinátor)
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület pályázati támogatottjának beszámolója az EAPC bécsi kongresszusáról
2009. május 7 - 10.

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 1

Az Európai Palliatív Ellátási Szövetség (EAPC) idén Ausztria fővárosában, Bécsben szervezte meg 11. Kongresszusát május 7-10. között. Bécs Ausztria fővárosa és egyik szövetségi tartománya. A város Ausztria politikai, gazdasági, kulturális és szellemi központja, nemzetközi rangú kongresszusi és vásárváros. Történelmének, kulturális és művészeti értékeinek köszönhetően egyike Európa legkedveltebb turistacélpontjainak.

Az EAPC több mint 2000 résztvevője számos plenáris üléseken, szimpóziumokon, kiállítók által rendezett előadásokon, és a több mint 800 kiállított poszter szekcióján vehettek részt. A 4 napos program számos újdonsággal, élményekkel gazdagította eddigi hospice és palliatív ismereteimet.

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 2

A hospice és palliatív szakma legnagyobb nemzetközi rendezvényének témái számos szakterületet érintett, így az orvostudományok, egészségtudományok, és társadalomtudományok területéről hallhattunk előadásokat, melyek jobban a kutatásokra éleződtek ki. Az orvostudományok területén fókuszban állt a fájdalom és áttöréses fájdalom problémája és terápiája, a dyspone (nehézlégzés) és insomnia (álmatlanság) illetve a különböző emésztőrendszeri problémák.

Az egészségtudományok területén a gyógytorna, fizioterápia, az ápolói munka és a szociális tevékenység állt a középpontban. A társadalomtudományok érintették a zeneterápia jelentőségét, etikai dilemmákat, és a különböző életvégi ellátási kultúrákat. Összességében elmondható, hogy a 4 napos rendezvény a hospice hivatás minden olyan területét érintette, amely a mindennapi elméletben és gyakorlatban megjelenik, és a napi hospice tevékenységem során alkalmazni és átadaptálni tudom.

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 3

A kongresszusi napok során számos tartalmas, színvonalas előadás folyt párhuzamosan. Próbáltam minden szakterületről előadásokat hallgatni, a hasznos és új információkat nyújtó szekciókat kiválasztani. A számomra érdekességet mutató szekciók az alábbiak voltak:

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 4

Documentation for Multidiscilpinary Teams - Dokumentáció a teamben

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 5

Christopher Ostgathe és munkatársa német és svájci hospice képviselők előadásukban kiemelték hogy egy alapos, jó anamnézis felvételéhez mennyi az ideális ráfordított idő (30-40 perc). Összeszedetten 10 pontban állították fel az anamnézis felvételének menetét: szemkontaktus felvétele, ki-ki? szerepek rendezése, idő meghatározása, célok felállítása, problémák meghatározása, ismételten a célok meghatározása a problémákra építve, gondozási terv készítése, következő találkozó meghatározása, nyitó kérdések fontossága, visszakérdezés lehetősége. Előadásukban kiemelték, hogy mindig fókuszálni kell a lelki, fizikai, szociális, spirituális valós és lehetséges problémákra, szükségletekre.

Team working and management - team munka, menedzsment

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 6

A szimpózium fókuszba állította az interdiszciplinaritást. Megjelent a multi-, inter-, és transzdiszciplina fogalma is. A team, illetve a team vezetőre szempontokat vetettek fel, amik nélkül nem működik egy team hatásosan. Tehát szükségesnek tartják, hogy a team vezetője jól ismerje a team tagokat, jól kell koordinálnia és építeni-e kell a csoportot. A team tagok között kölcsönös bizalomnak kell lennie, kommunikációra nagy figyelmet kell fordítani, a teamben legyen húzóerő, egységes célokat határozzanak meg és tiszta egységes tervek legyenek. Fontos a teamen belül a formálás, a normák, szabályok betartása, a problémák feltárása és a jó együttműködést.

Palliative nursing - Hospice ápolás

Ana Carvajal spanyol származású, aki az ESAS skálára összpontosította előadását, és ennek dokumentálását illetve tüneti megoszlását mutatta be 3 ország (Angol, Francia, Spanyol) összehasonlításával.
Julia Dowing előadásában kiemelte az Afrikában működő önkéntes tevékenységüket. Hangsúlyozta, hogy hazájukban a palliatív ellátásban részesülő betegek nagy része AIDS betegségben szenved. Minimális a nővérképzés és szükségesnek tartotta a képzések fontosságát. Hiányoltam a szekciótól számos gyakorlati témákat, így a sebkezelések, a különböző tüneti terápiák ápolói feladatairól, a kompetenciákról és az ápolók hospice képzéséről, felkészítéséről.

Gastrointestinalis Symptom and Cachexia - Emésztőrendszeri problémák, és a lesoványodás

Emésztőrendszeri problémák közül kiemelkedően a cachexiát (lesoványodás) és az obstipatiot (székrekedés) emelték ki. Asta Bye norvég orvos daganatos betegségben szenvedő betegeket figyelt meg. Cachexiában és nem cachexiában szenvedő daganatos betegeket vizsgált. Megállapította, hogy azoknál a betegeknél, akiknél magasabb a súlyvesztés kockázata azoknál nagyobb mértékben jelentkeznek az alábbi tünetek: fáradtság, fizikai funkciók és emocionális funkciók kiesése, beszűkülése, fájdalom.
Neal Slatkin előadásában a methylnaltrexone (Relistor) készítményről tartott előadást az opiod okozta székrekedésben szenvedő betegeknél.

A szakmai kiállítók során megismerkedhettem:

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 7

- új gyógyszerekkel, készítményekkel, mely az áttöréses fájdalom terápiájában jól alkalmazható (Cephalon, intranasal fentanyl) - a székrekedés megelőzésére, megszüntetésére szolgáló új speciális készítménnyel (Relistor) - decubitus megelőzésére szolgáló kötszercsaláddal, matraccal (Ligasano) - új szakmai könyvekkel, folyóiratokkal találkoztam (Palliative Nursing)

A poszter szekció során számomra nagy élményt nyújtó kiállító Cathy Greenblat fotókiállítása volt. Cathy Greenblat 2002 óta a különböző életkori változásokat, az életvégi ellátást és a dementiát, mint az időskor legnagyobb problémáját képekben jelenítette meg.

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 8

A nemzetközi kongresszus nem csak a régi kapcsolatok ápolására, hanem az új kapcsolatok kialakítására is számos lehetőséget adott. Új együttműködésre nyílt lehetőség egy Graz-ban működő palliatív osztály vezetőjével, számos szakmabeli kollégával találkoztam és ismerkedtem meg. Régi kapcsolataink az Egyesült Államokbeli John Mastrojohn és Steven Radwany hospice/palliatív szakemberek, akikkel évek óta nagyon jó az együttműködés. David Oliviere a St. Christopher’s Hospice szociális munkásával idén ismerkedtem meg Magyarországon, Pécsett egy találkozó alkalmával. A velük töltött idők, találkozók, beszélgetések nagyon tartalmassá és emlékezetessé tették napjaimat.

A szakmai programok mellett természetesen jutott idő a város nevezetességeinek megismerésére is.

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 9

A 4,5 km hosszú sugárút mentén, mely a Világörökség része, Bécs gyönyörű, patinás épületei sorakoznak, köztük az Operaház, és az 1872-73-ban épült Parlament. A császári palota egy nagy épületkomplexum, amely közel 800 év alatt épült, és bővült, így számos stílus jegyei megfigyelhetők a különböző épületeken. A Stephansdom Bécs fő vallási épülete, valamint a város egyik szimbóluma, és egyben Ausztria legjelentősebb gótikus épülete. A Schönbrunn Bécs, és egész Ausztria legismertebb látványossága. Az Osztrák-Magyar Monarchia volt kastélya, Ausztria Versailles-a, egykor az udvari élet központja ma már bárki számára látogatható.

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 10

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 11

Nagy örömömre szolgált hogy részt vehettem a kongresszuson. Ezúton köszönöm meg a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetőségének, hogy az elnyert pályázattal támogatták szakmai fejlődésemet, és lehetőséget kaptam egy sokrétű, magas szakmai színvonalú konferencián való részvételen. Tapasztalataimat, az ott tanultakat a mindennapi hospice tevékenységem során (elméletben, gyakorlatban és az oktatás területén) szeretném hasznosítani, megosztani kollégáimmal és minden olyan szakemberrel, aki a hospice filozófiát, mozgalmat elhivatottan végzi és kívánja végezni.

EAPC kongresszus Bécs 2009 Lukács 12