Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

HOSPICE HÍREK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

A hospice ellátás finanszírozása, gazdasági mutatói

2007. december

Dr. Matejka Zsuzsanna Kabinetfőnök Asszony válasza

„Tisztelt Elnök Asszony!

Dr. Simkó Csaba alelnök úrral közösen írott levelére válaszolva az alábbiakban tájékoztatom Tisztelt Elnök Asszonyt!

Tárcánk a hospice ellátást az egészségügyi ellátás fontos elemének tartja, társadalmunkban egyre nagyobb az igény az ilyen jellegű ellátásokra.
Terveink szerint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Korm.rendelet módosításával a 2008. márciusi havi kifizetésektől a kiemelt rehabilitációs ellátás és a pályázati úton befogadott hospice ellátás szorzója 1,5-ről 1,7-re emelkedik.
Továbbá 2008. január 1-jétől az otthoni szakápolás alapdíja 3000 forintról 3200 forintra emelkedik, amely maga után vonja az otthoni hospice ellátás napidíjának emelését is, mivel annak mértéke az otthoni szakápolás alapdíjának 120%-a.

Remélem, hogy a fenti változtatások segítséget nyújtanak a hospice ellátást nyújtó szolgáltatók számára.

Tájékoztatásom szíves tudomásulvételét kérve, további munkájukhoz sok sikert kívánok.

Üdvözlettel: Dr. Matejka Zsuzsanna”

Dr. Matejka Zsuzsanna Kabinetfőnök Asszony részére

Tisztelt Kabinetfőnök Asszony!

A 43/1999 (III.3.) Kormányrendelet 8. sz. melléklete kiemelt rehabilitációs ellátásként, 1,5-ös szorzóval finanszírozza a bentfekvő hospice ellátást. Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a 43/1999-es rendelet módosítása során szíveskedjen támogatni azt a kérésünket, hogy magasabb, 1,8-es szorzóval működhessenek a hospice részlegek.

Indokaink a következők:

2006-2007. évben a hospice finanszírozás nem változott, viszont az egyes kiadási tételek - változó mértékben - növekedtek, így ebben az évben mintegy 15%-os költségnövekedéssel számolhatunk, ami a veszteségek mértékét olyan módon növelheti, mely már nem tartható fenn. Jelenleg a hospice finanszírozás olyan mértékű, mint az ápolási osztályok co-payment-tel kiegészített forrásai, azzal a különbséggel, hogy sokkal több gyógyszer- és tápszer igénye van a hospice-ban ellátott betegeknek, és szélesebb körű, magasan képzett szakemberekre van szükség az ellátáshoz. Az egyes szakterületek (orvos, pszichológus v. mentálhigiénikus, gyógytornász) bevonása különbözteti meg a hospice-t az ápolási osztályoktól. A jelenlegi alap krónikus nap finanszírozás - 1,5-ös szorzóval 4900 Ft/nap/fő - 1,8-as szorzóval történő finanszírozása indokolt, mert a 2006-2007. évi áremelkedések okozta költségtöbbletet fedezné. Így sem válna a hospice rentábilissá, de talán a fenntartó a keletkezett veszteség mértékét elfogadhatónak minősítené. A jelenlegi tendencia a hospice-ok elsorvadását fogja előidézni, vagy olyan szolgáltatási minőségromlást (csökkentett szakma és létszám), mely a hospice-ok tizenöt év alatt elért megbecsültségét fogja romba dönteni.

Segítségét előre is köszönjük.

Budapest, 2007. november 22.

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Hegedűs Katalin PhD
a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
elnöke

Dr. Simkó Csaba főorvos
a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
alelnöke

Melléklet:

Személyi és gazdasági mutatók a hospice fekvő ellátásban a miskolci Erzsébet Hospice, Semmelweis Kórház példáján bemutatva

A hospice ágyak finanszírozásának díjtételei:
2006. január-június között: 4100 x 1,8 = 7.380 Ft/ágy/nap
2006. júliustól jelenleg is: 4900 x 1,5 = 7.350 Ft/ágy/nap

Jogszabályban (15/2004 (III.8) ESzCsM rendelet) megjelent és az OEP által szerződéskötéskor megkövetelt személyi minimumfeltételek (amelyek egyébként a minőségi működés alapfeltételei):
15 és 20 ágyra (a jogszabály nem nevezi meg a hospice ágyszámát az előírt személyi feltételek mennyiségéhez, így a munkáltató az előírást 15 ágyanként számolja):

15 ágyra előírt:
1,5 fő orvos
1 fő diplomás ápoló
6 fő szakápoló (OKJ)
3 fő ált. ápoló/ápolási asszisztens
1 fő mentálhigiénikus
1 fő gyógytornász

20 ágyra számolva
2 fő orvos
2 fő diplomás ápoló
10 fő szakápoló
4 fő ált. ápoló/ápolási asszisztens
1 fő mentálhigiénikus
1 fő gyógytornász

Az OEP pályázat benyújtásának időpontjában (2004) a teljes személyzet 30 %-ának kellett hospice alap és továbbképző tanfolyam elvégzését igazoló okmánnyal rendelkeznie. A fennmaradó munkatársaknak 2 éven belül kellett megszerezni a képesítést, de évente minimum a személyzet harmadát be kellett iskolázni. A szakorvosnak a pályázat benyújtásakor fél éves hospice gyakorlattal kellett rendelkeznie és vállalnia, hogy egy éven belül akkreditált palliatív terápiás tanfolyamot végez. A szakmai vezetőnek hospice szakápoló és koordinátor szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Fontosabb költség elemek átlagosan 93%-os ágykihasználtság mellett:

  • bérek (osztályunkon a létszám változó arányban 1-3 fő közötti arányban, tartós távollét formájában nem éri el az előírtat) 2006. évben: 47.197.000 Ft (3.933.083 Ft/hó). Betöltött állások esetén kb. 20%-os bérköltség növekedést kell számolni. (9.439.400 Ft többlet éves költség)
  • Gyógyszerre fordított költségek: 4.440.000 Ft/év (370.000 Ft/hó), 12.000 Ft/beteg, 676 Ft/nap/beteg
  • Élelmezési költség: 5.265.000 Ft/év (438.750 Ft/hó), 14.229 Ft/beteg, és 801 Ft/nap/beteg (ebből kell kijönni a tápszeres kiegészítéseknek is, ami naponta rászoruló betegenként 500-3000 Ft között van.)

Közvetlen kiadások 2006. évben: 58.875 Ft
Közvetett kiadások 2006. évben: 10.416 Ft
Kiadás összesen 2006. évben : 69.291 Ft

Az Erzsébet Hospice Otthon bevétel-kiadás mérlege:
Működési bevételünk költségeink 68%-át fedezte.

Az alapítvány 2006. évben, mintegy 1.200.000 Ft-t költött az osztály működésének segítésére főleg táplálék kiegészítők, szakmai anyagok, gyógyszerek beszerzésével. Az osztály által használt, és a minimum feltételben előírt tárgyi eszközök kb. 95%-át évek óta az alapítvány szerzi be, mert a veszteségek miatt a kórház nem tudja megtenni. Ezek további, az előző számításban meg nem jelenő költség többletet jelentenek.