Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

HOSPICE HÍREK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület által 2007. októberében végzett felmérés eredményei a hospice szolgálatok ÁNTSZ és OEP ellenőrzései kapcsán

2007. november 19.

Beérkezett kérdőívek száma (2007. november 1-ig): 17 hospice szolgáltatótól

A felvetett problémák

 1. Általános felvetés: az OEP ellenőrzés nem egységes szempontok szerint zajlott, nem volt előzetes konzultáció az elvárásokról.
 2. Szakmai problémák:
  • Az 1-8. pontban meghatározott tevékenységek értelmezése nem egyértelmű: Mit tartozik a tartós fájdalomcsillapítás keretébe? Kinek a kompetenciája (orvos, nővér)? Mi a szociális ellátás szervezése? A szociális ellátás maga nem finanszírozott? Kinek a kompetenciája a gyógyszerelés? Ha a beteg csak bizonyos ellátásokat igényel (pl. pszichológust v. szakorvost nem, akkor is rá kell erőltetni, hogy komplex legyen a hospice?
  • Olyan dolgokban volt szakmai vita, ahol az ÁNTSZ állásfoglalását az OEP nem fogadta el. Pl. infúzió ápoló által történt bekötése, férfi beteg katéterezése. stb. Teljesen merev a szabályozás, nem tesz lehetővé előrelépést pl. a le nem fedett területek ellátására. A levélben kérvényezett, a meglévő vizit keret terhére kért területbővítés engedélyezése nem sikerült, holott még több mint egy teljes év állna rendelkezésre újabb kerületek ellátására.
  • Nem volt előre kiadott dokumentáció pl. a szociális munkás, mentálhigiénikus, orvos esetében. Nem világos, hogy az OEP milyen tevékenységeket finanszíroz az adott szakterületeken belül. Jó lenne egy egységes dokumentációs csomagot elkészíteni, a különböző szakmát képviselő team tagok finanszírozott tevékenységi körét a szervezetekkel és az OEP-pel egyeztetve világosan meghatározni.
  • A pszichológus foglalkoztatásának hiánya merült fel elsődleges gondként. Tájékoztatásul elmondtuk, hogy élő szerződésünk van pszichológussal, de a havi jelentésekben csak mentálhigénés gondozást/ tanácsadást tudunk jelenteni. Az alulfinanszírozott OEP ellátás mellett nehéz megtalálni a szakembereket.
 3. Pénzügyi problémák:
  • az ellátásra el nem költött OEP által kifizetett összegre visszavonási javaslattal éltek. (nem lehet egyik hónapról a másikra tartalékot képezni, mindent az ellátásra kell fordítani). Ez meghiúsítja a nagyobb értékű beruházásokat.
  • Az OEP támogatás jobb anyagi lehetőségeket teremtett, de a költségek kb. 60%-át fedezi, így szükség van egyéb források bevonására.
  • Több szolgáltató jelezte, hogy nem mindig választották külön az otthonápolási költségeket és a hospice ellátás költségeit, ami nehezítette a pontos elszámolást.

Az összegyűjtött felvetéseket 2007. november 19-én megvitattuk az OEP és az ÁNTSZ képviselőivel, közösen gondolkozva a lehetséges legjobb megoldásokon.

(Dr. Hegedűs Katalin - Schaffer Judit)