Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

HOSPICE HÍREK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

A Magyar Hospice Alapítvány friss hírei

MHA hírek logó

  • Adományvonal
  • Szakmai gyakorlat
  • Auditálás - ISO minőségbiztosítás

MHA logó

  • Adományvonal

A Magyar Hospice Alapítvány pályázat útján elnyerte a T-Com által évek óta működtetett Adományvonal akcióját, amelynek köszönhetően 2006. szeptember és október hónapokban Alapítványunk lesz a kedvezményezett. A Katona Klári által népszerűsített 1788-as számú adományvonalat hívva az adományozni kívánók az Alapítványt támogatják hívásonként 100 forinttal.

A két hónap alatt összegyűjtött összeget az egy éve működő Fekvőbeteg Részlegünk működésére szeretnénk fordítani, ahol évente 260-300 beteget tudunk térítésmentesen ellátni.

  • Szakmai gyakorlat

2006. október 9 és 13-a között a Magyar Hospice Alapítvány ismeret-és tapasztalatszerző szakmai terepgyakorlatot tart. A nemzetközi hospice mozgalmat és kapcsolatokat erősítő egy hetes továbbképzésre Törökországból érkeznek orvosok és nővérek.
Az alapítvány tavasszal már fogadott két főt, akik előfutárként megismerhették az általunk kínált lehetőségeket. Törökországban ebben a pillanatban még nem létezik hospice ellátás, de a palliatív kezelést fontosnak tartják és alkalmazzák a daganatos betegeknél.

Vendégeink a tréningen betekintést nyerhetnek a Magyar Hospice Alapítvány eddigi és jelenlegi tevékenységébe, a Magyarországon elért eredményekbe és az Alapítvány kommunikációs módszereibe.

  • Auditálás - ISO minőségbiztosítás

A Magyar Hospice Alapítvány elkötelezett a folyamatos minőségfejlesztő tevékenység ügye mellett. Ezért 2005-ben az Alapítvány nekilátott az integrált minőségirányítási rendszer kialakításának. A különböző rendszerek közül az ISO MSZ 9001 minőségirányítási rendszerszabály került kiválasztásra.
Az ADWeare Fejlesztő és Tanácsadó Kft munkatársai segítségével létrehoztuk a minőségbiztosítási rendszer teljes dokumentációját. 2006 márciusában létrejött az integrált minőségirányítási rendszer tervezete és ennek keretében kezdtünk el dolgozni. Auditálónak az SGS Hungary Kft-t kértük fel.

Végül 2006. augusztus 7-én az SGS Hungária Kft. szakértői végrehajtották a Magyar Hospice Alapítvány minőségirányítási rendszerének tanúsító auditját az ISO 9001:2000 szabvány szerint. Eszerint a következő tevékenységekre terjed ki a tanúsítás:

Otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás, intézményi fekvőbeteg ellátás, mobil team szolgálat, beteg ellátáshoz kapcsolódó okatatás, fájdalom ambulancia, nappali szanatórium, pszicho-onkológiai ellátás.