Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

ETIKAI ALAPELVEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Az Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tagszervezetei az Etikai Kódex által meghatározott közös értékeiket és érdekeiket önkéntesen elfogadják és vállalják, hogy egységesen alkalmazzák és képviselik.

Az Etikai Kódex egyben az Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tagszervezetei minőségbiztosításának alapja.

A panaszos a szolgáltató, valamint annak fenntartója mellett az alábbi jogorvoslati utakat választhatja:

  • Az EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálathoz a betegek jogait érintő kérdésekben fordulhat („betegjogi jogsérelem” esetén). Az IJSZ segít megtalálni a panaszos részére az adott egészségügyi szolgáltatóhoz rendelt betegjogi képviselőt, aki a továbbiakban segít a panasz megfogalmazásában és megfelelő helyre juttatásában. Az IJSZ-ben működik a központi panasziroda.
  • A panaszos a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (NNK) panaszokkal az ellátással összefüggő (elsősorban orvos-szakmai) kérdésekben fordulhat. Az NNK minden szakterületen egy szak-főorvosi rendszert működtet. Az NNK hatósági vizsgálatot folytat és határozatot hoz, majd a végeredményt közli a panaszossal.
  • Polgári peres (bírósági) úton magánjogi eljárásban igénnyel élhet a panaszos a szolgáltatóval szemben. A bíróság megállapíthatja az intézmény kárfelelősségét, és kártérítés fizetésére kötelezheti.

  • További részletek az eubetegjog.hu A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt oldalon.