Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

AZ ÖNKÉNTESSÉG HANGJA

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Voice of Volunteering - Az önkéntesség hangja
Az Európai Palliatív Szövetség (EAPC) Madridi kiáltványa
az önkéntességről a hospice és palliatív ellátásban

Voice of Volunteering banner

IDE kattintva aláírhatja Az önkéntesség hangja EAPC kiáltványt

Az Európai Palliatív Szövetség (EAPC), a Hospice és Palliatív Ellátásért Világszervezet (WHPCA) és a Hospice és Palliatív Ellátás Nemzetközi Szövetség (IAHPC) a Madridi Kiáltvány révén együttesen kívánnak fellépni a hospice és palliatív ellátás terén működő önkéntesség támogatottsága, elismertsége, népszerűsítése és fejlesztése érdekében, az alábbi célkitűzésekkel:

 • Elősegíteni az önkéntesség sikeres fejlődését a betegek és családjaik javára, valamint a tágabb hospice és palliatív ellátási közösség javára.
 • Elismerni az önkéntességet mint harmadik erőforrást a professzionális ellátás és a családi ápolás mellett, annak saját identitásával, státuszával és értékével.
 • Elősegíteni a kutatást és a legjobb gyakorlati minták terjedését az önkéntesek toborzásában, koordinálásában, támogatásában, integrálásában, képzésében és az erőforrások biztosításában.
 1. Elismerjük az önkéntesek fontos szerepét a betegek és családjaik teljes ellátásában, valamint a hospice és palliatív ellátási szolgáltatás fenntartásában

A szervezetekre és egyénekre vonatkozó akciótervek:

 • Biztosítjuk, hogy az önkéntességnek elfogadott és pontosan definiált helye legyen a hospice és palliatív ellátási szervezetekben és rendszerekben. Az önkéntesek nem helyettesítik a professzionális illetve családi ápolást, hanem önálló szerepet kapnak.
 • Képessé tesszük és felhatalmazzuk az önkénteseket arra, hogy változatos módon járuljanak hozzá a hospice és palliatív ellátás fenntartásához, akár a betegek és családjaik közvetlen ápolása révén, akár támogató szerepkörök révén - például adománygyűjtés, adminisztráció, testületi munka vagy egyéb tevékenységek révén.
 • Képessé tesszük az önkénteseket arra, hogy hozzájáruljanak a hospice és palliatív ellátással kapcsolatos döntéshozatalhoz egyéni, szervezeti és társadalmi szinten, és biztosítjuk, hogy állásfoglalásukat és véleményüket igénybe vegyék, elfogadják és tiszteljék.
 1. Promotáljuk az önkéntesség szerepét a betegek és családjaik direkt ellátásában

Akciótervek:

 • Az egészségügyi ellátó szervezetek ismerjék el, hogy az önkéntesek legfőbb hozzájárulása a direkt betegellátásban a jelen levés a betegek és családjaik számára. (A jelen levés az emberi kapcsolódásra, a másik személlyel való jelenlétre fókuszál, ami alapján felismerhetővé válik, hogy milyen típusú segítséget adhat az önkéntes az adott személynek az adott pillanatban. További útmutatás az alábbi kiadványban található: Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai. A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt)
 • A szervezetek és az egyének aktívan keressék a képzett önkéntesek bevonásának lehetőségét a betegek és családjaik direkt ellátásában, a különböző országokból érkező legjobb gyakorlat mintákat követve, és bátorítva a betegeket és a családokat arra, hogy igénybe vegyék az önkéntesektől igénybe vehető támogatást.
 1. Biztosítjuk az önkéntesség hatékony menedzselését, ezen belül az önkéntes szerepet definiáló pontos irányelvek létrehozását, valamint körültekintő toborzást, kiválasztást, képzést és fejlesztést

Akciótervek:

 • A szervezetek és az egyének biztosítsák az önkéntesség hatékony felhasználását, az önkéntesek, családok és egészségügyi szakemberek közötti érzékeny együttműködés fenntartásával. Ez kulcsfontosságú a jó minőségű és fenntartható önkéntesség biztosításához.
 • Az önkéntesség támogatására létrehozunk és bevezetünk országos (és regionális) legjobb gyakorlati irányelveket, tréningeket és minőségi programokat minden európai országban.
 1. Támogatást biztosítunk a hospice és palliatív ellátásbeli önkéntesség számára szervezeti, helyi és országos szinten

Akciótervek a szervezetek számára:

 • Megfelelő anyagi támogatást biztosítunk a hatékony szervezéshez, fejlesztéshez és minőségbiztosításhoz, melybe beletartozik az önkéntesek költségtérítése az utazást, telefonköltségeket és biztosítás illetően.
 • Elismerjük és hasznosítjuk az önkéntességet mint kulcsfontosságú területet a kutatásban, valamint mérjük és elemezzük az önkéntesség hatását.
 • Pontos adatokat gyűjtünk az önkéntesek számát és szerepét illetően szervezeti szinten és minden európai országban.
 • Hatást gyakorlunk az európai, nemzeti és régiós törvényhozatalra és irányelvekre a hospice és palliatív ellátásbeli önkéntesség érdekében.
IDE kattintva aláírhatja Az önkéntesség hangja EAPC kiáltványt

További információért tekintse meg a kiáltvány háttéranyagait.

Köszönetnyilvánítás

A Madridi Kiáltvány létrehozói több mint 13 különböző országból származnak (Ausztrália, Ausztria, Belgium, Horvátország, Németország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia és Egyesült Királyság). Szeretnénk elismerni az EAPC Önkéntesség a Hospice és Palliatív Ellátásban A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt munkacsoport és a munkacsoport tagjainak erőfeszítését, valamint mindazokét, akik a konzultációkban részt vettek.