Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

 1. Az adatkezelő neve:

  Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő)

 2. Az adatkezelő címe:

  1089 Budapest, Orczy út 6.

 3. Az adatkezelő elérhetőségei:

  Telefon: +36 1 215 0938

  E-mail: iroda@hospice.hu

 4. Az adatkezelés megnevezése:

  Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján az adományozók és a honlapon hírlevélre feliratkozott felhasználók esetében.

 5. Az adatkezelés jogalapja:

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. & (1) bekezdése alapján

 6. A kezelt adatok köre:

  A felhasználó által megadott személyes adatok: név, e-mail cím.

 7. Az adatkezelés célja:

  A. A felhasználó által megadott adatok kezelésének célja elektronikus hírlevél küldése a felhasználó számára, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra.

  B. A felhasználó adatainak további kezelését a hírlevélről való leiratkozással megtilthatja, melyre minden hírlevélben lehetőséget és elérhetőséget biztosít az Adatkezelő.

  C. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításra.

 8. A személyes adatok törlése:

  A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben, az iroda@hospice.hu címen is jelezheti. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

 9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A regisztrált felhasználók a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadják a módosított adatkezelési szabályzatot.

 10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az iroda@hospice.hu címre kell elküldeni.

 11. Jogérvényesítési lehetőségek:

  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamit kérheti az adatvédelmi biztos segítségét.

  További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az Adatkezelőt az iroda@hospice.hu e-mail címen.

Módosítva: 2018. október 10.