Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

POLCZ ALAINE EMLÉKÉREM

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (továbbiakban: MHPE), mint a magyarországi hospice szakmai, érdekvédelmi, irányító szervezete, Polcz Alaine munkásságának, életművének őrzője és hospice tevékenységének örököse, Polcz Alaine 2007-ben bekövetkezett halála után elhatározta, hogy emlékérmet alapít. A díjat kétévente adományozza egy, vagy két olyan személynek, aki szervező, koordináló, betegellátó, segítő munkájával nagymértékben hozzájárult a hazai hospice-mozgalom megerősítéséhez és példaértékű tevékenységével méltó örököse a Magyarországon Polcz Alaine által elindított hospice szellemiségnek.

A kitüntetés elnevezése: Polcz Alaine Emlékérem.

Az emlékérem kétévente, ünnepélyes keretek között, a MHPE Országos Kongresszusán kerül átadásra.
Polcz Alaine-re a MHPE a magyar hospice mozgalom és szellemiség megalapítójaként tekint, iránta való tiszteletből és emlékének ápolására hozta létre az emlékérmet. A Polcz Alaine Emlékérem a haldoklókkal foglalkozók legmagasabb hospice szakmai kitüntetése.
Minden kétéves időszakban egy vagy két díjazott lehet. Az emlékérem odaítéléséről a MHPE elnöksége dönt, döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A Polcz Alaine Emlékérmet csak a hospice ügyének érdekében végzett kimagasló szakmai, szervező, segítő vagy oktató munka alapján lehet elnyerni. A MHPE elnöksége dönthet úgy, hogy az adott évben a díjat visszatartja.
Az adományozott személyére az elnökség emlékérem-odaítélési ülése előtt 2 héttel bezárólag javaslatot tehet a MHPE bármely rendes tagja.
A MHPE elnöksége a díj odaítélésével kapcsolatban indoklási kötelezettséggel nem tartozik az MHPE tagsága felé.
Az emlékérem átadást követően a díjazott tulajdonában marad, azt a MHPE elnöksége semmilyen ok miatt nem vonhatja vissza, a kitüntetés örökös.

A díj egy darab bronz emlékplakett díszdobozban és oklevél.

Kelt Budapesten, 2008. február 8-án.

A MHPE elnöksége

Polcz Alaine Emlékérem díjazottak

2008
 • Révész Istvánné
 • Echkardt Sándor
2010
 • Dr. Németh Éva
 • Dr. Pilling János
2012
 • Lubai Sándorné
 • Dr. Muszbek Katalin
 • Dr. Ruzsa Ágnes
 • Dr. Simkó Csaba
2014
 • Dr. Hegedűs Katalin
 • Dr. Tóth Krisztina
2016
 • Kontha Benőné
2018
 • Schaffer Judit
 • Dulibán Lászlóné
 • Sárközi Zsuzsanna
2019
 • Munk Katalin
2022
 • Dr. Hódi Zsuzsanna
 • Dr. Kegye Adrienne
 • Vágány Tamásné
Polcz Alaine emlékérem